david19710102
超级版主

[2021] [日本] [全集] [动画] [BT下载][暗芝居/闇芝居/Yamishibai 第9季]全13集][日语中字][MP4][1080P][多版]

-->


◎译 名 暗芝居 第九季

◎片 名 闇芝居 第9期

◎年 代 2021

◎产 地 日本

◎类 别 动画/惊悚

◎语 言 日语

◎上映日期 2021-07(日本)

◎豆瓣评分 /10 from 0 users

◎豆瓣链接 https://douban.com/subject/35496355/


◎标 签 暗芝居 | 补番 | 日动画剧


◎简 介


 

 【《暗芝居》第九季 公布视觉图】TV动画《#暗芝居# 》,公布了第九季的视觉图,第九季将于2021年7月开播。

  

 

 

系列:https://btbtt.net/thread-index-fid-981-tid-4271065.htm 

#1楼
发帖时间:2021-07-12 06:24:15   |   回复数:9
david19710102
超级版主

NC-Raws

MP4 1080P繁中

MKV 1080P简繁中


26 个附件 售价 大小 下载 时间

[NC-Raws] 暗芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 01 [B-Global][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHS_CHT_ENG_TH_SRT][MKV].torrent 0 金币 16.33K 1684 次 3月前

[NC-Raws] 闇芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 01 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 12.36K 973 次 3月前

[NC-Raws] 暗芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 02 [B-Global][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHS_CHT_ENG_TH_SRT][MKV].torrent 0 金币 16.37K 637 次 3月前

[NC-Raws] 闇芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 02 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 6.56K 546 次 3月前

[NC-Raws] 暗芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 03 [B-Global][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHS_CHT_ENG_TH_SRT][MKV].torrent 0 金币 16.37K 560 次 3月前

[NC-Raws] 闇芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 03 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 8.55K 546 次 3月前

[NC-Raws] 暗芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 04 [B-Global][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHS_CHT_ENG_TH_SRT][MKV].torrent 0 金币 16.37K 588 次 2月前

[NC-Raws] 闇芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 04 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 8.91K 483 次 2月前

[NC-Raws] 暗芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 05 [B-Global][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHS_CHT_ENG_TH_SRT][MKV].torrent 0 金币 16.37K 588 次 2月前

[NC-Raws] 闇芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 05 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 9.32K 511 次 2月前

[NC-Raws] 暗芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 06 [B-Global][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHS_CHT_ENG_TH_SRT][MKV].torrent 0 金币 16.35K 448 次 2月前

[NC-Raws] 闇芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 06 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 8.93K 553 次 2月前

[NC-Raws] 暗芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 07 [B-Global][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHS_CHT_ENG_TH_SRT][MKV].torrent 0 金币 16.35K 385 次 2月前

[NC-Raws] 闇芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 07 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 8.69K 539 次 2月前

[NC-Raws] 暗芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 08 [B-Global][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHS_CHT_ENG_TH_SRT][MKV].torrent 0 金币 16.37K 357 次 1月前

[NC-Raws] 闇芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 08 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 8.63K 392 次 1月前

[NC-Raws] 暗芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 09 [B-Global][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHS_CHT_ENG_TH_SRT][MKV].torrent 0 金币 16.31K 357 次 1月前

[NC-Raws] 闇芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 09 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 10.90K 364 次 1月前

[NC-Raws] 暗芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 10 [B-Global][WEB-DL][1080p][AVC AAC][ENG_TH_SRT][MKV].torrent 0 金币 16.30K 245 次 1月前

[NC-Raws] 闇芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 10 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 12.50K 245 次 1月前

[NC-Raws] 暗芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 11 [B-Global][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHS_CHT_ENG_TH_SRT][MKV].torrent 0 金币 16.31K 287 次 1月前

[NC-Raws] 闇芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 11 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 9.06K 336 次 1月前

[NC-Raws] 暗芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 12 [B-Global][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHS_CHT_ENG_TH_SRT][MKV].torrent 0 金币 16.33K 259 次 27天前

[NC-Raws] 闇芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 12 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 9.92K 322 次 27天前

[NC-Raws] 暗芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 13 [B-Global][WEB-DL][1080p][AVC AAC][ENG_TH_SRT][MKV].torrent 0 金币 16.34K 266 次 20天前

[NC-Raws] 闇芝居 第九季 _ Yami Shibai S9 - 13 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 8.71K 357 次 20天前

3月前 #2楼
david19710102
超级版主

星空字幕组

MP4 1080P简中/繁中


28 个附件 售价 大小 下载 时间

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][01v3][简日双语][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 21.78K 441 次 3月前

[星空字幕組][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][01v3][繁日雙語][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 21.78K 266 次 3月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][02v2][简日双语][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 12.50K 452 次 3月前

[星空字幕組][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][02v2][繁日雙語][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 12.50K 294 次 3月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][03][简日双语][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 15.78K 406 次 2月前

[星空字幕組][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][03][繁日雙語][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 15.78K 322 次 2月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][04][简日双语][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 15.76K 350 次 2月前

[星空字幕組][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][04][繁日雙語][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 15.74K 252 次 2月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][05][简日双语][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 16.13K 340 次 2月前

[星空字幕組][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][05][繁日雙語][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 16.13K 203 次 2月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][06][简日双语][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 15.96K 245 次 1月前

[星空字幕組][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][06][繁日雙語][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 15.96K 182 次 1月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][07][简日双语][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 14.41K 287 次 1月前

[星空字幕組][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][07][繁日雙語][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 14.41K 168 次 1月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][SP][简日双语][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 12.40K 224 次 1月前

[星空字幕組][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][SP][繁日雙語][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 12.40K 196 次 1月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][08][简日双语][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 12.73K 238 次 1月前

[星空字幕組][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][08][繁日雙語][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 12.71K 168 次 1月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][09][简日双语][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 2.21K 217 次 1月前

[星空字幕組][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][09][繁日雙語][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 2.21K 98 次 1月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][10][简日双语][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 2.27K 287 次 1月前

[星空字幕組][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][10][繁日雙語][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 2.27K 203 次 1月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][11][简日双语][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 2.13K 168 次 27天前

[星空字幕組][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][11][繁日雙語][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 2.13K 70 次 27天前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][12][简日双语][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 2.21K 161 次 20天前

[星空字幕組][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][12][繁日雙語][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 2.21K 70 次 20天前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][13][简日双语][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 2.13K 70 次 14天前

[星空字幕組][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][13][繁日雙語][1080P][WebRip][MP4].torrent 0 金币 2.13K 70 次 14天前

3月前 #3楼
david19710102
超级版主

星空字幕组

MKV 1080P简繁中


14 个附件 售价 大小 下载 时间

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][01v3][简繁日内封][1080P][WebRip][MKV].torrent 0 金币 23.70K 280 次 3月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][02v2][简繁日内封][1080P][WebRip][MKV].torrent 0 金币 14.50K 252 次 3月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][03][简繁日内封][1080P][WebRip][MKV].torrent 0 金币 19.61K 273 次 2月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][04][简繁日内封][1080P][WebRip][MKV].torrent 0 金币 23.52K 301 次 2月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][05][简繁日内封][1080P][WebRip][MKV].torrent 0 金币 21.90K 238 次 2月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][06][简繁日内封][1080P][WebRip][MKV].torrent 0 金币 24.07K 189 次 1月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][07][简繁日内封][1080P][WebRip][MKV].torrent 0 金币 20.04K 196 次 1月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][SP][简繁日内封][1080P][WebRip][MKV].torrent 0 金币 8.52K 189 次 1月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][08][简繁日内封][1080P][WebRip][MKV].torrent 0 金币 15.92K 147 次 1月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][09][简繁日内封][1080P][WebRip][MKV].torrent 0 金币 2.51K 161 次 1月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][10][简繁日内封][1080P][WebRip][MKV].torrent 0 金币 2.64K 217 次 1月前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][11][简繁日内封][1080P][WebRip][MKV].torrent 0 金币 2.35K 126 次 27天前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][12][简繁日内封][1080P][WebRip][MKV].torrent 0 金币 2.49K 98 次 20天前

[星空字幕组][暗芝居 第九季 _ Yami Shibai 9][13][简繁日内封][1080P][WebRip][MKV].torrent 0 金币 2.31K 84 次 14天前

3月前 #4楼
david19710102
超级版主

悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组

MP4 1080P简中/繁中


22 个附件 售价 大小 下载 时间

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][01][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 20.00K 490 次 3月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][01][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 20.00K 322 次 3月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][02][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 14.97K 343 次 2月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[闇芝居 第九季_Yami Shibai 9][02][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 14.97K 294 次 2月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][03-05][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 19.88K 406 次 2月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][03-05][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 19.90K 217 次 2月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][06][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 14.41K 448 次 2月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][06][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 14.41K 245 次 2月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][07][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 12.85K 350 次 2月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][07][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 12.87K 217 次 2月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][08][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 10.56K 301 次 1月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][08][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 10.54K 147 次 1月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][09][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 15.07K 315 次 1月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][09][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 15.07K 196 次 1月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][10][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 17.16K 210 次 1月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][10][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 17.14K 196 次 1月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][11][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 13.18K 196 次 1月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][11][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 13.18K 154 次 1月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][12][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 14.62K 182 次 25天前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][12][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 14.62K 133 次 25天前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][13][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 12.67K 140 次 15天前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[暗芝居 第九季_Yami Shibai 9][13][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 12.61K 91 次 15天前

3月前 #5楼
david19710102
超级版主
备用
3月前 #6楼
ggg1222
小有名气
上一季  不理想    看看新季
3月前 #7楼
mzb520
武林高手
支持下。
3月前 #8楼
david19710102
超级版主
1010
14天前 #9楼
游客组