Oo親親Oo餜凍
超级版主

[2018] [大陆] [剧情] [连载] [BT/网盘下载][知否?知否?应是绿肥红瘦/明兰传][全73集打包/全78集][国语中字][MP4/MKV][540P/720P/1080P][多版]

-->

◎译 名 The Story of Ming Lan / 明兰传 / 知否知否应是绿肥红瘦

◎片 名 知否?知否?应是绿肥红瘦

◎年 代 2018

◎产 地 中国大陆

◎类 别 剧情

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2018-12-25(中国大陆)

◎BT之家整理 http://www.btbtt.us/

◎集 数 78

◎片 长 45分钟

◎导 演 张开宙 Kaizhou Zhang

◎编 剧 曾璐 Lu Zeng / 吴桐 Tong Wu / 郑怡 Yi Zheng

◎主 演 赵丽颖 Liying Zhao

   冯绍峰 Shaofeng Feng

   朱一龙 Yilong Zhu

   施诗 Shi Shi

   张佳宁 Jianing Zhang

   刘钧 Jun Liu

   刘琳 Lin Liu

   高露 Lu Gao

   王仁君 Renjun Wang

   王一楠 Yinan Wang

   李依晓 Xiaoyi Li

   陈瑾 Jin Chen

   王鹤润 Herun Wang

   张晓谦 Xiaoqian Zhang

   李洪涛 Hongtao Li

   曹翠芬 Cuifen Cao

   张佳 Jia Zhang

   杨新鸣 Xinming Yang

   谭希和 Xihe Tan
◎简 介  


 盛家六姑娘明兰从小聪颖貌美,却遭遇嫡母不慈,姐妹难缠,父亲不重视,生母被害去世的困境。她藏起聪慧,掩埋锋芒,忍辱负重逆境成长,在万般打压之下依然自立自强,终历尽艰难为母报仇。在这一过程中,明兰结识了宁远侯府二公子顾廷烨。顾廷烨帮过明兰,也刻薄过明兰,他见过明兰软糯表皮下的聪慧锐利,也见过她刚强性格中的脆弱孤单,对她早已倾心。朝廷风云变幻,在顾廷烨的拥戴下,赵家旁支宗室子弟被立为太子,顾廷烨拿着勤王诏书,大破反贼,而后拥立新帝,成为新朝第一功臣,略施巧计娶了明兰为妻。明兰婚后管家业、整侯府、铲奸佞、除宵小,夫妻二人解除误会建立了深厚的感情,最终明兰与丈夫一同协助明君巩固政权,二人也收获了美满的人生。


#1楼
发帖时间:2018-12-25 21:09:02   |   回复数:41
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MP4 720P 国语中字 卫视版 全78

百度网盘 提取码: ydye

BT

http://www.btbtt.me/thread-index-fid-950-tid-4469761.htm 

1月前 #2楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MKV 540P 每集约350MB 无水印 网络版 转自XSK 更至68

01-40:

百度网盘 提取码:ind1 

41-68:

百度网盘 提取码:vawi

解压密码:xingk.cc

1月前 #3楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

x264 MP4 1080P 每集约600MB 国语中字 DVD网络版 无水印 Lieqiwang 全73

BT下载

http://www.btbtt.me/thread-index-fid-950-tid-4469783.htm 


x264 MP4 1080P 每集约600MB 国语中字 DVD网络版 无水印 Mp4Ba 全73

BT下载


44 个附件 售价 大小 下载 时间

知否知否应是绿肥红瘦.EP01-EP02.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 15.62K 19810 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP03-EP04.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 24.24K 18214 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP05-EP06.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 16.40K 16902 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP07-EP09.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 18.45K 18431 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP10.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 19.59K 19359 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP11-EP13.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 18.99K 16779 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP14.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 22.46K 17508 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP15-EP16.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 15.11K 17067 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP17.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.51K 17546 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP18.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.41K 16993 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP19-EP20.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 19.98K 16713 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP21-EP22.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 14.90K 15607 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP23-EP24.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 14.67K 15870 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP25.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 15.57K 15446 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP26-EP27.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 22.07K 15233 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP28.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 17.99K 14476 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP29.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 23.46K 14567 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP30-EP32.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 16.44K 20332 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP33.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 18.70K 20211 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP34-EP35.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 15.71K 16577 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP36.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 14.86K 17367 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.修复EP37-EP38.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 20.81K 12677 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP39.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 19.05K 17465 次 1月前

知否知否应是绿肥红瘦.EP40.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 14.67K 16181 次 29天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP41-EP42.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.28K 16248 次 28天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP43-EP44.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 23.44K 15099 次 27天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP45.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 14.62K 13741 次 26天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP46-EP47.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 20.84K 13983 次 25天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP48-EP49.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.63K 14546 次 24天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP50.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.85K 13966 次 22天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP51-EP52.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.35K 13300 次 21天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP53-EP54.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 24.13K 14228 次 20天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP55-EP56.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.94K 12968 次 18天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP57-EP58.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 22.17K 13101 次 17天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP59.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 20.18K 13454 次 15天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP60-EP61.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 22.04K 12635 次 14天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP62.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 22.00K 19327 次 12天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP63-EP64.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 23.19K 16342 次 11天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP65-EP67.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 16.64K 15850 次 10天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP68.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.24K 15022 次 9天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP69.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 20.06K 15089 次 7天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP70-EP71.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 21.90K 14557 次 6天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP72.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 23.64K 13290 次 5天前

知否知否应是绿肥红瘦.EP73.2018.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.torrent 0 金币 14.95K 11557 次 4天前

1月前 #4楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

x264 MP4 1080P 每集约600MB 国语中字 DVD网络版 无水印 HQC 全73 双版

新增HEVC版本每集约1G  全73打包

BT下载


32 个附件 售价 大小 下载 时间

The.Story.of.Ming.Lan.EP01-02.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 13.47K 16625 次 1月前

The.Story.of.Ming.Lan.EP03-04.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 22.08K 15442 次 1月前

The.Story.of.Ming.Lan.EP05-06.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 14.25K 13297 次 1月前

The.Story.of.Ming.Lan.EP07-09.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 16.22K 13675 次 1月前

The.Story.of.Ming.Lan.EP10-13.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 20.59K 14067 次 1月前

The.Story.of.Ming.Lan.EP14-16.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 17.51K 12163 次 1月前

The.Story.of.Ming.Lan.EP17.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.50K 11852 次 1月前

The.Story.of.Ming.Lan.EP18.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.52K 9720 次 1月前

The.Story.of.Ming.Lan.EP19-20.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.01K 10382 次 1月前

The.Story.of.Ming.Lan.EP21-22.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 12.94K 10406 次 1月前

The.Story.of.Ming.Lan.EP23-24.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 12.70K 10164 次 1月前

The.Story.of.Ming.Lan.EP25.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 13.68K 9996 次 1月前

The.Story.of.Ming.Lan.EP26-27.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 20.10K 11396 次 1月前

The.Story.of.Ming.Lan.EP28.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 16.10K 10521 次 1月前

The.Story.of.Ming.Lan.EP29.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 21.57K 9881 次 1月前

The.Story.of.Ming.Lan.EP30-42.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 44.00K 6811 次 27天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP43-44.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 21.47K 7301 次 27天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP45.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 12.66K 7145 次 26天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP46-47.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.87K 6801 次 25天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP48-49.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.65K 7532 次 24天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP50-52.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 15.37K 6944 次 21天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP53-54.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 22.15K 6927 次 20天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP55-56.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 19.97K 7924 次 18天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP57-58.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 20.20K 7036 次 17天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP59.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.29K 5467 次 14天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP60-61.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 20.06K 7406 次 14天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP62.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 20.10K 9874 次 11天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP63-69.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 17.45K 4515 次 6天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP70-71.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 22.25K 3749 次 5天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP72.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 21.88K 3133 次 4天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP73.2018.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 12.80K 4411 次 4天前

The.Story.of.Ming.Lan.EP01-73.2018.1080p.WEB-DL.HEVC.AAC-HQC.torrent 0 金币 367.64K 6413 次 4天前

1月前 #5楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主
备用
1月前 #6楼
Computer_User
武林高手
趙麗穎主演值得一看
1月前 #7楼
pzfzyb
江湖小虾
多谢分享
1月前 #8楼
紫紫小仙女
一代宗师
感谢楼主分享
1月前 #9楼
chenweibin27
武林高手
感谢楼主分享!
1月前 #10楼
张小虎1986
武林高手
谢谢楼主高清分享,听说口碑不错哦
1月前 #11楼
dewn
武林高手
追了,谢谢了
1月前 #12楼
晓百文
小有名气
引用 Oo親親Oo餜凍:

x264 MP4 1080P 每集约700MB 国语中字 DVD网络版 无水印 CYW 更至17链接:https://pan.baidu.com/s/1KCZdEvT3FAxn9yavKWvi0w 密码:tp69     解压密码:CaiYaWang

百度云分享链接失效

1月前 #13楼
晓百文
小有名气
引用 Oo親親Oo餜凍:

x264 MP4 1080P 每集约700MB 国语中字 DVD网络版 无水印 CYW 更至2201-20链接:https://pan.baidu.com/s/12s9ZOpvDkrlPyp9i3WZ0Og 密码:e7iu21-22链接: https://pan.baidu.com/s/1574bUmmBKIZMY6QHFu7yJA 提取码: ua


百度云分享链接失效

1月前 #14楼
Computer_User
武林高手
引用 晓百文:

百度云分享链接失效

建議使用BT下載

現在百度網盤分享審查越來越嚴格

境外用戶是無法使用百度網盤分享

1月前 #15楼
duckweed
小有名气
Ep 25 好笑
1月前 #16楼
Computer_User
武林高手
24~25
有辱斯文
1月前 #17楼
晓百文
小有名气
引用 Oo親親Oo餜凍:

x264 MP4 1080P 每集约700MB 国语中字 DVD网络版 无水印 CYW 更至24链接:https://pan.baidu.com/s/1xOxpGXu5EFRYYrsIbAVuYg 密码:c3iy 解压密码:CaiYaWang


网盘链接失效了

1月前 #18楼
晓百文
小有名气
引用 Oo親親Oo餜凍:

x264 MP4 1080P 每集约700MB 国语中字 DVD网络版 无水印 CYW 更至24链接:https://pan.baidu.com/s/1xOxpGXu5EFRYYrsIbAVuYg 密码:c3iy 解压密码:CaiYaWang

求知否知否应是绿肥红瘦DVD网络版 无水印 CYW  25网盘链接

1月前 #19楼
晓百文
小有名气
引用 Oo親親Oo餜凍:

x264 MP4 1080P 每集约700MB 国语中字 DVD网络版 无水印 CYW 更至24链接:https://pan.baidu.com/s/1xOxpGXu5EFRYYrsIbAVuYg 密码:c3iy 解压密码:CaiYaWang

求知否知否应是绿肥红瘦DVD网络版 无水印 CYW 07 08网盘链接

1月前 #20楼
游客组